Вељко Турањанин, дипломирани правник

 

ЛИШЕЊЕ ЖИВОТА ИЗ МИЛОСРЂА И ПОМАГАЊЕ У САМОУБИСТВУ – ПОГЛЕД НА ЗАКОНОДАВНА РЈЕШЕЊА ДРЖАВА КОЈЕ СУ ИХ ДЕКРИМИНАЛИЗОВАЛЕ

              Аутор у раду образлаже кривичноправно регулисање лишења живота из милисрђа и помагања у самоубиству у државама које су легализовале њихово извршење у одређеним сучајевима и под претпоставком испуњења законом прописаних услова. Глобално посматрано, питање регулисања еутаназије ријешено је у основи на три начина, која се крећу од потппуне забране њеног вршења и изједначавања исте са обичним убиством, преко њеног привилеговања кроз регулисање као посебног кривичног дјела за које је прописано блаже кажњавање, до потпуне легализације лишења живота из самилости. Аутор у раду објашњава законска рјешења последње, малобројне групе држава, превасходно образлажући системе Холандије, Бегије и Луксембурга, као првих држава у којима је легализовано лишење живота из самилости и потпомогнуто самоубиство, а потом Швајцарске, Орегона, Вашингтона и Монтане, у којима није кажњиво помагање при самоубиству под претпоставком испуњења законом постављених услова. На крају, аутор даје посебан осврт на законодавство Сјеверне Аустралије, у којој се својевремено појавио први закон који је легализовао еутаназију, али који је укинут након двије године од почетка примјене.

              КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: еутаназија, убиство из милосрђа, потпомогнуто самоубиство, закони, декриминаизација, статистички подаци