Испитни рок Август 2020 - мастер студије

Испитни рок: АВГУСТ 2020 - МАСТЕР СТУДИЈЕ

Пријава испита: од 07. - 09. септембра 2020.

Испитни рок: од 14. до 19. септембра 2020.

 • Алтернативни начини решавања уговорноправних спорова - 16. септембар у 12:00
 • Криминологија са правом извршења кривичних санкција - 16. септембар у 11:00
 • Уговорно породично право - 18. септембар у 09:00
 • Уговори у спорту - 16. септембар у 12:00
 • Финансијске истраге и одузимање имовине проистекле из кривичног дела - 17. септембар у 09:00
 • Уставно судство - 15. септембар у 10:00
 • Изборно право - 15. септембар у 10:00
 • Уговори наследног права - 15. септембар у 13:00
 • Медијско право - 15. септембар у 10:00
 • Правна етика - 18. септембар у 13:00
 • Међународно приватно право Европске уније - 17. септембар у 12:00
 • Методологија израде мастер рада - 18. септембар 13:00
 • Заштита равноправности - 18. септембар у 13:00
 • Номотехника - 18. септембар у 13:00
 • Тумачење права - 18. септембар у 13:00
 • Откривање и доказивање организованог криминала - 14. септембар у 14:00
 • Организовани криминалитет - 14. септембар у 14:00
 • Тумачење и примена страног грађанског права - 17. септембар у 12:00
 • Уговорно право са елементом иностраности у домаћем праву и праву ЕУ - 17. септембар у 12:00 
 
< Претходно   Следеће >