Одбрана мастер радова
Обавештења за студенте мастер студија

Ирена Видосављевић, студент мастер студија, браниће мастер рад под називом "Локални изборни систем у Републици Србији" дана 24.10.2018. године у 17:00 сати.

Ненад Рашковић, студент мастер студија, браниће мастер рад под називом "Функције и привилегије дипломатско-конзуларних представника" дана 24.10.2018. године у 16:00 сати.

 
Одбрана СИР-а припрема и израда пројекта мастер рада
Обавештења за студенте мастер студија

Татијана Страиновић, студент мастер студија на модулу Кривично право, браниће СИР - припрема и израда пројекта мастер рада под називом "Споразум о признању кривичног дела" дана 22.10.2018. године у 17:00 сати.

 
Одбрана СИР-а припрема и израда пројекта мастер рада
Обавештења за студенте мастер студија

Едбер Ницевић, студент мастер студија на модулу Кривично право, браниће СИР - припрема и израда пројекта мастер рада под називом "Условни отпуст у законодавству и пракси" дана 22.10.2018. године у 10:00 сати.