Одбрана мастер рада
Обавештења за студенте мастер студија

Александра Радмановац, студент мастер академских студија на модулу - Грађанско право 1, браниће мастер рад под називом "Уговор о доживотном издржавању између чланова породице" дана 22.10.2019. године у 11:00 часова.

 
Одбране СИР-а припрема и израда пројекта мастер рада
Обавештења за студенте мастер студија

Николина Војиновић, студент мастер академских студија на модулу - Јавно право, браниће СИР - припрема и израда пројекта мастер рада под насловом "Развој медија и медијског права и њихов утицај на друштво" дана 22.10.2019. године у 12:00 часова.

Марко Пејчић, студент мастер академских студија на модулу - Јавно право, браниће СИР - припрема и израда пројекта мастер рада под насловом "Информације од јавног значаја и медији" дана 22.10.2019. године у 13:00.

Сања Гочанин, студент мастер академских студија на модулу - Грађанско право 1, браниће СИР - припрема и израда пројекта мастер рада под насловом "Подручје примене (субјективно и објективно) правних правила која уређују неправичне одредбе у потрошачким уговорима" дана 22.10.2019. године у 18:30 часова.

Сандра Тошић, студент мастер академских студија на модулу - Јавно право, браниће СИР - припрема и израда пројекта мастер рада под насловом "Информација од јавног значаја и јавно мњење" дана 22.10.2019. године у 12:30 часова.  

 
Распоред часова менторске наставе на предмету Уговори наследног права
Обавештења за студенте мастер студија

На предмету Уговори наследног права менторска настава у летњем семестру школске 2019/2020. године, одржаће се према следећем распореду:

  • 11.04.2019. у 16 часова 2 часа, Семинар сала
  • 25.04.2019. у 16 часова 2 часа, Семинар сала
  • 09.05.209. у 16 часова први колоквијум, Семинар сала
  • 23.05.2019. у 16 часова 2 часа, Семинар сала
  • 06.06.2019. у 16 часова 3 часа, Семинар сала
  • 20.06.2019. у 16 часова Други колоквијум, Семинар сала