Одбрана мастер рада
Обавештења за студенте мастер студија

Едбер Ницевић, студент мастер студија на модулу - Кривично право, браниће мастер рад из предмета Криминологија са правом извршења кривичних санкција, под насловом "Условни отпуст у законодавству и пракси" дана 18.12.2018. године у 14:00 сати.