Дисертације - увид јавности
 1. Владимир Шебек, КРИМИНАЛИСТИЧКО-ОБАВЕШТАЈНИ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ У КОНТРОЛИ КРИМИНАЛИТЕТА (22.01.2015)
 2. Андреј Мићовић, ТАЈМ-ШЕРИНГ И СА ЊИМ СЛИЧНИ И ПОВЕЗАНИ УГОВОРИ (21.04.2015)
 3. Милица Торбица, ФЕМИНИСТИЧКА ЈУРИСПРУДЕНЦИЈА И КРИТИКА ПОЗИТИВНОГ ПРАВА (21.04.2015)
 4. Ксенија Влашковић, РАЗВОЈ ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ПОЗНАТИХ ЖИГОВА У НЕМАЧКОМ ПРАВУ И ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (06.05.2015)
 5. Снежана Радојичић, ИЗБЕГАВАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА, ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА (27.10.2015):
  - Снежана Радојичић дисертација - насловна страна
  - Снежана Радојичић дисертација - садржај
  - Снежана Радојичић дисертација - рад
  - Снежана Радојичић дисертација - литература
 6. Милица Драгичевић, ПРАВНИ АСПЕКТИ ПРОДАЈЕ НА ДАЉИНУ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА (28.10.2015)
 7. Димитрије Ћеранић, НАСЛЕДНОПРАВНА ДЕЈСТВА УСВОЈЕЊА (23.11.2015)
 8. Дијана Савић Божић, ЕКОНОМСКА ЕФИКАСНОСТ СУДСКОГ СИСТЕМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ (02.12.2015)
 9. Сања Савић, ЗЕМАЉСКИ УСТАВ ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ ИЗ 1910. ГОДИНЕ (16.12.2015/17.02.2016)
 10. Вељко Турањанин, СПОРАЗУМ О ПРИЗНАЊУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА (02.02.2016)
 11. мр Драган Милидраговић, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ ПОЛИЦИЈЕ ОПШТЕ НАДЛЕЖНОСТИ У ПРЕВЕНЦИЈИ И РЕПРЕСИЈИ (16.03.2016)
 12. Душан Јеротијевић, ПРАВО ПРЕДСТАВЉАЊА ШЕФА ДРЖАВЕ У САВРЕМЕНИМ МОНАРХИЈАМА (11.07.2016)
 13. мр Ивана Петровић, КРИМИНОЛОШКО ПРОФИЛИСАЊЕ ЛИЦА ЛИШЕНИХ СЛОБОДЕ (11.07.2016)
 14. Свјетлана Ивановић, СУДСКА ЗАШТИТА СУБЈЕКТИВНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ (19.07.2016)
 15. Дејан Логарушић, УСТАВНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ПРАВА НА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ (09.09.2016)
 16. Милица Жупљанић, ПРАВО ГРАЂАНА НА ПОКРАЈИНСКУ АУТОНОМИЈУ У УСТАВНО-ПРАВНОМ ПОРЕТКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (12.10.2016)
 17. Милан Рапајић, ИЗВРШНА ВЛАСТ У ПОЛУПРЕДСЕДНИЧКИМ СИСТЕМИМА (24.10.2016)
 18. Драган Дакић, ИЗАЗОВИ ЕВРОПСКОГ РЕГИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА НА ПОЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА (09.11.2016)
 19. Санда Ћорац, ПРАВО НА ПОШТОВАЊЕ ПОРОДИЧНОГ ЖИВОТА КАО ЉУДСКО ПРАВО (06.12.2016)
 20. Александра Павићевић, ПРАВО РЕТЕНЦИЈЕ (13.02.2017)
 21. Жарко Браковић, КОНТРОЛА НАСИЛНИЧКОГ ИМОВИНСКОГ КРИМИНАЛИТЕТА (08.06.2017)
 22. Борислав Галић, ПОДЕЛА ВЛАСТИ У УСТАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2006. ГОДИНЕ – КЉУЧНИ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВЛАСТИ (02.11.2017)
 23. Борко Михајловић, ДУЖНОСТ ЛОЈАЛНОСТИ ПРЕМА ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ (29.12.2017)
 24. Виолета Миладиновић - АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У НАПЛАТИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ (21.02.2018)
 25. Милан Јечменић - УГОВОР О СПОНЗОРСТВУ (26.04.2018)
 26. Миливоје Лапчевић, САВРЕМЕНЕ БУЏЕТСКЕ ТЕХНИКЕ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (13.06.2018)
 27. Тамара Ђурђић-Милошевић, ОГРАНИЧЕЊЕ СЛОБОДЕ ЗАВЕШТАЈНИХ РАСПОЛАГАЊА (01.08.2018)
 28. Јован Вујичић, УТИЦАЈ ПРОМЕЊЕНИХ ОКОЛНОСТИ НА ДЕЈСТВО УГОВОРА О МЕЂУНАРОДНОЈ ПРОДАЈИ РОБЕ (27.12.2018)
 29. Живанка Миладиновић, МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ И УСТАВНОПРАВНИ АСПЕКТИ ОСТВАРИВАЊА И ЗАШТИТЕ МЕДИЈСКИХ СЛОБОДА И ПРАВА (24.05.2019)
 30. Милан Давидовић, ЗЛОУПОТРЕБЕ ПРОЦЕСНИХ ПРАВА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ (24.06.2019)
 31. Сања Голијанин, СУДСКА КОНТРОЛА АКАТА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (22.07.2019)
 32. мр Зоран Вуковић, УГОВОРИ О СТРУЧНОМ АНГАЖОВАЊУ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА (22.07.2019)
 33. мр Ненад Дугалић, УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЗЕМАЉА БРИКС-а У САВРЕМЕНОЈ ГЛОБАЛНОЈ ЕКОНОМИЈИ (11.02.2020)
 34. Драган Нововић, РАТНА ШТЕТА ПРИЧИЊЕНА ОД НЕМАЧКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ОБЕШТЕЋЕЊЕ ЖРТАВА ИЗ СРБИЈЕ (17.06.2020)
 35. Игор Митровић, СОЦИОЛОШКА ЈУРИСПРУДЕНЦИЈА РОСКА ПАУНДА (24.07.2020)
 36. Вишња Ранђеловић, ПОЛОЖАЈ МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА У МЕЂУНАРОДНОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ (18.08.2020)
 37. Мр Предраг Поповић, СТРАТЕШКИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ КОНТРОЛЕ ТЕРОРИЗМА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ (31.12.2020)
 38. Јована Р. Брашић Стојановић, ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ СТАБИЛИЗАЦИОНЕ КЛАУЗУЛЕ (14.01.2021)
 39. Александар Т. Антић, СПЕЦИФИЧНОСТИ РАДНОПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА ЛОКАЛНИХ СЛУЖБЕНИКА (20.01.2021)
 40. Мина Павловић, ИСТОПОЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЖИВОТА У МЕЂУНАРОДНОМ ПРИВАТНОМ ПРАВУ (18.08.2021)
 41. Вукашин Петровић, МОНОПОЛ И КОНКУРЕНЦИЈА У СИСТЕМУ КОЛЕКТИВНОГ ОСТВАРИВАЊА АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА (03.09.2021)
 42. Биљана Ж. Гавриловић, ЗАКОНИК О СУДСКОМ ПОСТУПКУ У ГРАЂАНСКИМ ПАРНИЦАМА ОД 1929. ГОДИНЕ (08.09.2021)
 43. Мр Гојко Шетка, УТИЦАЈ ВРШЕЊА ПОСЛОВА ПОЛИЦИЈЕ НА СПРЕЧАВАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА (12.05.2022)
 44. Аника Н. Ковачевић, ПАРЛАМЕНТАРНА КОНТРОЛА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (01.07.2022)
 45. Никола Ивковић, ГРАЂАНСКА НЕПОСЛУШНОСТ И ОСТВАРИВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА (23.11.2022)
 46. Јована Т. Петровић, СПЕЦИФИЧНОСТИ РАДНОПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА ЕУ (15.12.2022)
 47. Марија М. Вујовић, УСТАВНОПРАВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗАБРАНЕ ДЕЧЈЕГ РАДА (03.07.2023)
 
< Претходно