QR код
Извештаји 2013/2014

ДокументиДодато

Извештај о анкетирању запослених и студентских представника о квалитету рада органа управљања и пословођења