ГП III, бр. 1, 2012.

Година III, бр. 1, 2012, стр. 1-134
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

САДРЖАЈ


ЧЛАНЦИ  

1. Snežana Miladinović, PROCESI HARMONIZACIJE I UNIFIKACIJE PRAVA KAO ETAPE NA PUTU OSTVARENJA KANTOVE IDEJE „KOSMOPOLITSKOG PRAVA“  (стр. 1-13)
    (pdf pun tekst)    (html latinica pun tekst)    (html latinica апстракт)
 
2. Dragan Zlatović, OSVRT NA PRAVNU ZAŠTITU ŽIGOVA PREMA NOVOM SPORAZUMA ACTA (стр. 14-47)
    (pdf pun tekst)    (html latinica pun tekst)    (html latinica апстракт)
 
3. Срђан Ђорђевић, ИНКОМПАТИБИЛИТЕТ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2012. ГОДИНЕ (стр. 48-62)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)

4. Мирослав Милосављевић, КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2011. ГОДИНЕ (стр. 63-79)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
5. Зоран Јеротијевић - Небојша Гијић, НАЦИОНАЛИЗАМ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАМ У СРБА У СВЕТЛУ ГЕОПОЛИТИКЕ (стр. 80-100)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)  
 
6. Синиша Варга, ТЕШКОЋЕ У ТУМАЧЕЊУ СТАВА 3, ЧЛАНА 89 ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ ИЗ 2005. ГОДИНЕ (стр. 101-112)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
7. Јелена Ковачић, У ПРИЛОГ РЕФОРМИ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ (измена Закона о пореском поступку и пореској администрацији или посебан Закон о Пореској управи) (стр. 113-130)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)  
       
ПРИКАЗИ
 
1. Snežana Miladinović: Francesco Caringella - Giuseppe de Marzo, MANUALE DI DIRITTO CIVILE - IL CONTRATTO, (Percorsi, II edizione) Guiffrè Editore, Milano, 2008 (стр. 131-134)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)