ГП IV, бр. 1, 2013.

Година IV, бр. 1, 2013, стр. 1-139
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

САДРЖАЈ


ЧЛАНЦИ  

1. Мијат Јоцовић, ЗАБРАЊЕНЕ РАДЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИНСАЈДЕРСКЕ ТРГОВИНЕ (стр. 1-15)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
2. Вељко Турањанин, SUPPRESSION OF ILLEGAL DRUG TRAFFICKING IN HERZEGOVINA (стр. 16-63)
    (pdf full text)    (html full text)    (html апстракт)
 
3. Зоран Вуковић, ОБЈЕКТИВНО (RATIONE MATERIAE) ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ ПРАВНИХ ПРАВИЛА КОЈА УРЕЂУЈУ НЕПРАВИЧНЕ ОДРЕДБЕ У ПОТРОШАЧКИМ УГОВОРИМА (стр. 64-78)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)

4. Владимир Петровић, ПРОБЛЕМИ ДЕФИНИСАЊА (НАЦИОНАЛНИХ) МАЊИНА У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ (стр. 79-98)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
5. Блаже Крчински, ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ УСТАВНОГ СУДА У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ - КРИТИЧКИ ОСВРТ (стр. 99-117)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)  
 
6. Немања Ковачевић, САДРЖИНА ПЛОДОУЖИВАЊА У СРПСКОМ ПРАВУ (стр. 118-136)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт )
         
ПРИКАЗИ
 
1. Нина Планојевић: Др Душко Медић, „Право обезбјеђења потраживања“, Паневропски универзитет "APEIRON", Бања Лука, 2013, 292 стр. (стр. 137-139)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)