ГП VII, бр. 1, 2016

Година VII, бр. 1, 2016, стр 1-89
(pdf пун текст)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)

САДРЖАЈ


ЧЛАНЦИ  

1. Синиша Варга, СУБЈЕКТИ, ФОРМА И ПРЕДМЕТ ОЗБИЉНЕ УПОТРЕБЕ ЖИГА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (стр. 1-17)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
2. Мирјана Кнежевић, ИЗВРШЕЊЕ НА АКЦИЈАМА И УДЕЛИМА (стр. 19-35)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
3. Јасмина Лабудовић Станковић, ИНСТРУМЕНТИ ЕВРОПСКЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ И КРИЗА У ЕВРОЗОНИ (стр. 37-51)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
4. Драган Златовић, Маја Билић - КОЛИЗИЈА ИЗМЕЂУ ОЗНАКА ЗЕМЉОПИСНОГ ПОДРИЈЕТЛА И НАЗИВА ИНТЕРНЕТСКИХ ДОМЕНА КРОЗ АНАЛИЗУ ОДЛУКЕ ИНТЕРНЕТСКЕ КОРПОРАЦИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ ИМЕНА И БРОЈЕВА (ICANN) О УВОЂЕЊУ НОВИХ ГЕНЕРИЧКИХ ВРШНИХ ДОМЕНА „WINE“ И „VIN“ (стр. 53-68)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
5. Давор Трлин, СУДСКА КОНТРОЛА У САД И НЕКИМ ЕВРОПСКИМ УСТАВНИМ СИСТЕМИМА (стр. 41-89)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)