ГП VIII, бр. 1, 2017

Година VIII, бр. 1, 2017, стр 1-87
(pdf пун текст)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)

САДРЖАЈ


НАУЧНИ РАДОВИ

1. Синиша Варга, КОРИШЋЕЊЕ ЖИГА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА ПРЕВАРАН НАЧИН (стр. 3-17)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
2. Драган Златовић, НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ЖИГОВИ У СВЈЕТЛУ НОВЕ ЕУРОПСКЕ РЕГУЛАТИВЕ И ПРАКСЕ (стр. 19-39)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
3. Вељко Турањанин, ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ И ПРАВНА ПРИРОДА СПОРАЗУМА О ПРИЗНАЊУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА (стр. 41-62)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
4. Драгана Спасић, САВРЕМЕНИ МОДЕЛИ УСЛОВНЕ ОСУДЕ У УПОРЕДНОМ КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ (стр. 63-75)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 

СТРУЧНИ РАДОВИ

1. Драгољуб Рељић, СВРХА И ПРЕВЕНТИВНИ ЗНАЧАЈ КАЗНЕНИХ ОДРЕДБИ ПО ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (стр. 79-87)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)