ГП XI, бр.1, 2020

Година XI, бр. 1, 2020, стр 3-106
(pdf пун текст)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)
(DOI: 10.46793/GP.1101)

САДРЖАЈ

НАУЧНИ РАДОВИ

1. Вишња Ранђеловић, МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ РЕГУЛИСАЊА ПОЛОЖАЈА МАЛОЛЕТНИХ ЖРТАВА КРИВИЧНИХ ДЕЛА (стр. 3-16)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1101.03R)

2. Бобан Видојевић, АРБИТРАЖА ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ РАДНЕ СПОРОВЕ (стр. 17-29)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1101.17V)

3. Зоран Магделинић, ФУНДАМЕНТАЛНЕ КОНВЕНЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА И ЊИХОВА ПРИМЈЕНА У НАЦИОНАЛНИМ ЗАКОНОДАВСТВИМА (стр. 31-44)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1101.31M)

4. Дејан Вучинић, ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА - КОНЦЕПТ И УСЛУГЕ СА ОСВРТОМ НА ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (стр. 45-56)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1101.45V)

5. Стефан Петрашиновић, КУЋНИ ЗАТВОР У СВЕТЛУ НАЈНОВИЈИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА (стр. 57-68)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1101.57P)

6. Драган Нововић, РАТНА ШТЕТА И НАКНАДА ШТЕТЕ - Кратак осврт на нека од питања везаних за накнаду ратне штете из Другог светског рата (стр. 69-82)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1101.69N)

СТРУЧНИ РАДОВИ

1. Едина Кочан, ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ПРАВА ГРАЂЕЊА (стр. 85-98)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1101.85K)

ПРИКАЗИ

1. Ружица Кијевчанин: Јелена Вучковић, МЕДИЈСКО ПРАВО, Медивест, Ниш, 2019 (стр. 101-106)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (DOI:10.46793/GP.1101.101K)

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)