ГП III, бр. 2, 2012.

Година III, бр. 2, 2012, стр. 1-65
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

САДРЖАЈ


ЧЛАНЦИ  

1. Snežana Miladinović, SOLIDARY OBLIGATIONS IN THE REGULATIONS OF PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW (PECL) AND DRAFT OF COMMON FRAME OF REFERENCE (DCFR)  (стр. 1-14)
    (pdf full text)    (html full text)    (html апстракт)
 
2. Вељко Турањанин, ЛИШЕЊЕ ЖИВОТА ИЗ МИЛОСРЂА И ПОМАГАЊЕ У САМОУБИСТВУ – ПОГЛЕД НА ЗАКОНОДАВНА РЈЕШЕЊА ДРЖАВА КОЈЕ СУ ИХ ДЕКРИМИНАЛИЗОВАЛЕ (стр. 15-36)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
3. Милан Јечменић, УГОВОР О ПОСРЕДОВАЊУ У СПОРТУ (стр. 37-51)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)

4. Мирослав Милосављевић, МЕЂУНАРОДНИ МОНЕТАРНИ ФОНД - СУБЈЕКТ МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА (стр. 52-65)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)