ГП V, бр. 2, 2014

Година V, бр. 2, 2014, стр. 1-67
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

САДРЖАЈ

ЧЛАНЦИ  
 
1. Хрвоје Матаковић, ТЕМЕЉНЕ ЗНАЧАЈКЕ ХИСТОРИЈСКОГ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА (стр. 1-11)
    (pdf pun tekst)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
2. Драган Златовић, НЕПОШТЕНЕ ПОСЛОВНЕ ПРАКСЕ У ХРВАТСКОМ, БОСАНСКО-ХЕРЦЕГОВАЧКОМ И СЛОВЕНСКОМ ПРАВУ (стр. 12-29)
    (pdf pun tekst)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
3. Мина Станчић, РЕДОВАН ПОСТУПАК СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ ИЗДВАЈАЊА УЗ ОСНИВАЊЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА (стр. 30-53)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
4. Златко Брњас, ХИЈЕРАРХИЈСКА ОРГАНИЗАЦИЈА (стр. 54-67)
    (pdf pun tekst)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)