ГП VIII, бр. 2, 2017

Година VIII, бр. 2, 2017, стр 1-141
(pdf пун текст)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)

САДРЖАЈ


НАУЧНИ РАДОВИ

1. Милена Петровић, МЕДИЈАТОР ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ СРПСКОГ ПРАВА (стр. 3-21)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
2. Зоран Чворовић, РАЗВИТАК ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У КНЕЖЕВИНИ И КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ СА ОСВРТОМ НА РАЗВИТАК ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ЦАРСКОЈ РУСИЈИ (стр. 23-44)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
3. Дејан Матић, ПОЧЕЦИ ЛУКИЋЕВОГ УЧЕЊА О ОБЈЕКТИВНОМ ПРАВУ (стр. 45-60)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
4. Срђан Ђорђевић, ОБЕСПРАВЉЕНОСТ ЖИВОТИЊА НА ПРИМЕРУ „КРАЉЕВАЧКОГ СЛУЧАЈА“ (стр. 61-74)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
5. Нина Планојевић, AKT О МЕЂУСОБНИМ ОДНОСИМА ЧЛАНОВА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У НОВИМ СРПСКИМ ПРОПИСИМА (стр. 75-90)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
6. Јелена Ковачић Костић, ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ У ДОБА НЕМАЊИЋА (стр. 91-109)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 

СТРУЧНИ РАДОВИ

1. Предраг Стојановић, Миливоје Лапчевић, ЗНАЧАЈ ФЕНОМЕНА УЧИНАКА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ (стр. 113-123)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
2. Драган Батавељић, ФЕДЕРАЛИЗАМ КАО ОБЛИК ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – ДА ИЛИ НЕ? (стр. 125-141)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ (стр. 143-145)

 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)