ГП IX, бр. 2, 2018

Година IX, бр. 2, 2018, стр 3-172
(pdf пун текст)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)

САДРЖАЈ

НАУЧНИ РАДОВИ

1. Славко Ђорђевић, КОЛИЗИОНОПРАВНО ЦЕПАЊЕ ЗАОСТАВШТИНЕ УСЛЕД ПРИМЕНЕ УСТАНОВЕ RENVOI И УКЛАЊАЊЕ НАСТАЛИХ ПРОТИВРЕЧНОСТИ ПРАВНИХ НОРМИ (стр. 3-18)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт

2. Зоран Чворовић, БОРБА ПРОТИВ ХАЈДУЧИЈЕ У КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ: ИЗМЕЂУ ЗАКОНИТОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ (до 1861. године) (стр. 19-41)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)

3. Соња Лучић, ЗАШТИТА ГЕОГРАФСКИХ ОЗНАКА ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА (стр. 43-52)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт

4. Борко Михајловић, ПРОМЕНЕ У ПРАВНОМ РЕГУЛИСАЊУ ДУЖНОСТИ ПРИЈАВЉИВАЊА ПОСЛОВА И РАДЊИ У КОЈИМА ПОСТОЈИ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС (стр. 53-66)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)

5. Вељко Влашковић, ПРАВО ДЕТЕТА НА СЛОБОДУ ВЕРОИСПОВЕСТИ У КОНТЕКСТУ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА НА ВАСПИТАВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕТЕТА (стр. 67-83)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт

СТРУЧНИ РАДОВИ

1. Јован Вујичић, HARDSHIP KЛАУЗУЛА (стр. 87-107)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)

2. Емилија Станковић, ПОРОДИЧНИ ФИДЕИКОМИС У РИМСКОМ ПРАВУ И НЕКИМ ЕВРОПСКИМ КОДИФИКАЦИЈАМА (стр. 109-118)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт

3. Весна Пајевић, ХРАНИТЕЉСТВО КАО ОБЛИК ПРИВРЕМЕНЕ ПОРОДИЧНОПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ДЕТЕТА (стр. 119-132)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт

4. Милица Соврлић, АКТУЕЛНОСТ ЕДИКТА NE QUIS IN SUGGRUNDA У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ПРАВУ (стр. 133-147)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)

5. Анте Јелавић, ИЗМЈЕНЕ УКРАЈИНСКОГ УСТАВА ИЗ 2014. ГОДИНЕ (стр. 149-172)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ (стр. 173-175)

 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)