ГП II, бр. 3, 2011.

Година II, бр. 3, 2011, стр. 1-83
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

САДРЖАЈ


ЧЛАНЦИ  

1. Snežana Miladinović, O PRAVNOM POLOŽAJU BENEFICIJARA ZADUŽBINA  (стр. 1-15)
    (pdf pun tekst)    (html latinica pun tekst)    (html latinica апстракт)
 
2. Dragan Zlatović, ZAŠTITA POSLOVNE TAJNE I POVJERLJIVIH PODATAKA U RADNOM ODNOSU PREMA NOVOM HRVATSKOM RADNOM PRAVU  (стр. 16-41)
    (pdf pun tekst)    (html latinica pun tekst)    (html latinica апстракт)
 
3. Срђан Ђорђевић, СРПСКИ УСТАВ НА ПРОБНОМ КАМЕНУ  (стр. 42-53)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)

4. Зоран Јеротијевић, ПРВИ ПОСЛЕРАТНИ ПОЛИТИЧКИ ИЗБОРИ У ЈУГОСЛАВИЈИ И ОКРУЖЕЊУ (стр. 54-64)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
5. Вељко Турањанин, УВОЂЕЊЕ АДВЕРСАРНОГ СИСТЕМА У РУСИЈИ КРОЗ ПРИКАЗ ДВА НАЈВАЖНИЈА ИНСТИТУТА – ПОРОТУ И СПОРАЗУМ О ПРИЗНАЊУ КРИВИЦЕ (стр. 65-81)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)  
   
ПРИКАЗИ
 
1. Срђан Ђорђевић: Александар Молнар, СУНЦЕ МИТА И ДУГАЧКА СЕНКА КАРЛА ШМИТА, Београд, 2010 (стр. 82-83)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)