ГП V, бр. 3, 2014

Година V, бр. 3, 2014, стр. 1-56
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

САДРЖАЈ

ЧЛАНЦИ  
 
1. Дамир Јурас, ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ АДВОКАТА У РЕПУБЛИЦИ ЦРНОЈ ГОРИ (стр. 1-13)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
2. Јована Брашић, ОПОРЕЗИВАЊЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ У СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (стр. 14-32)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
3. Емилија Радмановац, ПРАВНА ПРИРОДА БРИСЕЛСКОГ СПОРАЗУМА (стр. 33-51)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 

ПРИКАЗИ КЊИГА

1. Милан Рапајић: Ирена Пејић, ПАРЛАМЕНТАРНА ВЛАДА – ОСЦИЛАЦИЈЕ У РАВНОТЕЖИ, Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за публикације Правног факултета, 2011. (стр. 52-56)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)