GP VI br. 1-2, 2015.

Godina VI , br. 1-2, 2015.
UDC 34 (05)              ISSN 1821-4630 (Online)

SADRŽAJ


ČLANCI  

1. Dragica Živojinović, POZITIVNA NASLEDNIČKA IZJAVA U SISTEMU STICANjA NASLEĐA IPSO IURE
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
2. Dragan Zlatović, ANGLOSAKSONSKI SUSTAV ZAŠTITE OD NELOJALNE KONKURENCIJE
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
3. Mina Stančić, NASLEDNA PRAVA SUPRUŽNIKA IZ ISTOPOLNOG BRAKA ZAKLjUČENOG U INOSTRANSTVU I JAVNI POREDAK
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
4. Nela Marković, REGULATIVA EU 261/2004 O USPOSTAVLjANjU ZAJEDNIČKIH PRAVA PUTNIKA U SLUČAJU USKRAĆIVANjA UKRCAJA, OTKAZIVANjA ILI DUŽEG KAŠNjENjA LETA
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
PRILOZI
 
1. Milan Popović, PRILOG PRAVILNOM PREVOĐENjU ENGLESKIH (ANGLOSAKSONSKIH) PRAVNIH TERMINA
 

STUDENTSKI RADOVI

1. Uroš Petrović, SLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU ČEKA I MENICE, seminarski rad iz predmeta Privredno pravo
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)