GP III, br. 1, 2012.

Godina III , br. 1, 2012
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

SADRŽAJ


ČLANCI  

1. Snežana Miladinović, PROCESI HARMONIZACIJE I UNIFIKACIJE PRAVA KAO ETAPE NA PUTU OSTVARENJA KANTOVE IDEJE „KOSMOPOLITSKOG PRAVA“ 
    (pdf pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
2. Dragan Zlatović, OSVRT NA PRAVNU ZAŠTITU ŽIGOVA PREMA NOVOM SPORAZUMA ACTA
    (pdf pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
3. Srđan Đorđević, INKOMPATIBILITET FUNKCIJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE OD 2012. GODINE
    (html pun tekst)    (html apstrakt)

4. Miroslav Milosavljević, KRITIČKI OSVRT NA ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA REPUBLIKE SRBIJE IZ 2011. GODINE
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
5. Zoran Jerotijević - Nebojša Gijić, NACIONALIZAM I INTERNACIONALIZAM U SRBA U SVETLU GEOPOLITIKE
    (html pun tekst)    (html apstrakt
 
6. Siniša Varga, TEŠKOĆE U TUMAČENJU STAVA 3, ČLANA 89 ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU IZ 2005. GODINE
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
7. Jelena Kovačić, U PRILOG REFORMI PORESKE UPRAVE (izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ili poseban Zakon o Poreskoj upravi)
    (html pun tekst)    (html apstrakt
 
PRIKAZI
 
1. Snežana Miladinović: Francesco Caringella - Giuseppe de Marzo, MANUALE DI DIRITTO CIVILE - IL CONTRATTO, (Percorsi, II edizione) Guiffrè Editore, Milano, 2008
    (pdf pun tekst)    (html pun tekst)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)