GP IV br. 1, 2013.

Godina IV , br. 1, 2013
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

SADRŽAJ


ČLANCI  

1. Mijat Jocović, ZABRANJENE RADNJE U SLUČAJEVIMA INSAJDERSKE TRGOVINE 
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
2. Veljko Turanjanin, SUPPRESSION OF ILLEGAL DRUG TRAFFICKING IN HERZEGOVINA
    (pdf full text)    (html full text)    (html apstrakt)
 
3. Zoran Vuković, OBJEKTIVNO (RATIONE MATERIAE) PODRUČJE PRIMENE PRAVNIH PRAVILA KOJA UREĐUJU NEPRAVIČNE ODREDBE U POTROŠAČKIM UGOVORIMA
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

4. Vladimir Petrović, PROBLEMI DEFINISANJA (NACIONALNIH) MANJINA U MEĐUNARODNOM PRAVU
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
5. Blaže Krčinski, ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST USTAVNOG SUDA U REPUBLICI MAKEDONIJI - KRITIČKI OSVRT
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
6. Nemanja Kovačević, SADRŽINA PLODOUŽIVANJA U SRPSKOM PRAVU
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
   
PRIKAZI
 
1. Nina Planojević: Dr Duško Medić, „Pravo obezbjeđenja potraživanja“, Panevropski univerzitet "APEIRON", Banja Luka, 2013, 292 str.
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)