GP I , br. 2, 2010.

Godina I , br. 2, 2010.
UDC 34 (05)              ISSN 1821-4630 (Online)

SADRŽAJ


ČLANCI  

1. Obrad Stanojević, GRCI I RIMLJANI - DALEKI SUSEDI
    (html pun tekst )    (html apstrakt )
 
2. Dragan Bataveljić, FEDERALNA PERSPEKTIVA EVROPSKE UNIJE
    (html pun tekst )    (html apstrakt )
 
3. Aleksandar Timotijević, PRAVO BORAVKA RADNIKA NA TERITORIJI DRŽAVA ČLANICE EU
    (html pun tekst )    (html apstrakt )
 
4. Nevenka Bačanin, TEORIJA UPRAVE IVE KRBEKA
    (html pun tekst )    (html apstrakt )

5. Darko Samardžić, VERFASSUNGSGERICHTE – (AUS-) WAHL VON VERFASSUNGSGERICHTERN
    (html pun tekst )    (html apstrakt )

6. Jurij Toplak, Srđan Đorđević, KOLIKO VREDI ODUZET GLAS NA IZBORIMA?
    (html pun tekst )    (html apstrakt )
 
7. Zoran Krstić, CHURCH BETWEEN THE PUBLIC AND PRIVATE CIVIL SECTOR
    (html pun tekst )    (html apstrakt )

8. Veljko Turanjanin, ZLOUPOTREBA OPOJNIH DROGA SA ASPEKTA NOVOG KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA I SA OSVRTOM NA SUDSKU PRAKSU
    (html pun tekst )    (html apstrakt )
 
9. Tamara Đurđić, PREDUGOVORNA ODGOVORNOST U NACIONALNOM I EVROPSKOM UGOVORNOM PRAVU
    (html pun tekst )    (html apstrakt )
 
10. Bojan Varagić, DOPING KONJA PREMA ZAKONU O SPREČAVANJU DOPINGA U SPORTU
    (html pun tekst )    (html apstrakt
 
SEMINARSKI RADOVI STUDENTATA
 
1. Ana Petrović, BERZANSKE KRIZE
    (html pun tekst )
 

PRIKAZI

1. Obrad Stanojević: Marko Pavlović, Pravna istorija sveta, Kragujevac, 2005.
    (html pun tekst)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)