GP II, br. 2, 2011.

Godina II , br. 2, 2011
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

SADRŽAJ


ČLANCI  

1. Snežana Miladinović, POGLED NA SAVREMENA LEGISLATIVNA PRAVILA O PREGOVORIMA I ODGOVORNOSTI ZA PREKID PREGOVORA
    (html latinica pun tekst)    (html apstrakt)
 
2. Tamás Nótári, TRANSLATIO IMPERII – NEKA RAZMIŠLJANJA O KONTINUITETU IMPERIJA U EVROPSKOJ POLITIČKOJ TRADICIJI
    (html latinica pun tekst)    (html apstrakt)
 
3. Aleksandra Petrović, MERE ALTERNATIVNOG KARAKTERA U NAŠEM MALOLETNIČKOM KRIVIČNOM PRAVU – VASPITNI NALOZI I POSEBNE OBAVEZE
    (html latinica pun tekst)    (html apstrakt)

4. Dragan Zlatović, MEĐUNARODNE KONVENCIJE I UGOVORI KAO IZVOR ŽIGOVNOG PRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
5. Milica Dragičević, PRAVNO UREĐENJE SPORTA U REPUBLICI SRPSKOJ
    (html latinica pun tekst)    (html apstrakt)  
 
6. Dejan Vasović, UPRAVNA ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
    (html latinica pun tekst)    (html apstrakt)    
 
PRILOZI
 
1. Dennis Solomon, ZWINGENDE BESTIMMUNGEN IM INTERNATIONALEN VERTRAGSRECHT (стр. 124-141)
    (pdf full text)    (html full text)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)