GP IV br. 2, 2013.

Godina IV , br. 2, 2013
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

SADRŽAJ


ČLANCI  

1. Dejan Matić, LUKIĆEVO POJMOVNO ODREĐENJE DRŽAVE  
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
2. Sonja Spasojević, OBIM ZAŠTITE OZNAKA GEOGRAFSKOG POREKLA I GARANTOVANO TRADICIONALNIH SPECIJALITETA U SMISLU UREDBE EU 1151/2012
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
3. Ninoslav Volarević, UGOVOR IZMEĐU ORGANIZACIJA ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA I NOSILACA OVIH PRAVA PO PRAVU REPUBLIKE SRBIJE
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

4. Ljubo Runjić, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I MEĐUNARODNOPRAVNA ODGOVORNOST
    (pdf pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)