GP V br. 2, 2014.

Godina V , br. 2, 2014.
UDC 34 (05)              ISSN 1821-4630 (Online)

SADRŽAJ

ČLANCI  
 
1. Hrvoje Mataković, TEMELJNE ZNAČAJKE HISTORIJSKOG INSTITUCIONALIZMA
    (pdf pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
2. Dragan Zlatović, NEPOŠTENE POSLOVNE PRAKSE U HRVATSKOM, BOSANSKO-HERCEGOVAČKOM I SLOVENSKOM PRAVU
    (pdf pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
3. Mina Stančić, REDOVAN POSTUPAK STATUSNE PROMENE IZDVAJANjA UZ OSNIVANjE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html ćirilica pun tekst)    (html apstrakt)
 
4. Zlatko Brnjas, HIJERARHIJSKA ORGANIZACIJA
    (pdf pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)