GP VIII br. 2, 2017

Godina VIII, br. 2, 2017, str 1-141
(pdf ćirilica pun tekst)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)

SADRŽAJ


NAUČNI RADOVI

1. Milena Petrović, MEDIJATOR IZ PERSPEKTIVE SRPSKOG PRAVA (str. 3-21)
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
2. Zoran Čvorović, RAZVITAK LOKALNE SAMOUPRAVE U KNEŽEVINI I KRALjEVINI SRBIJI SA OSVRTOM NA RAZVITAK LOKALNE SAMOUPRAVE U CARSKOJ RUSIJI (str. 23-44)
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
3. Dejan Matić, POČECI LUKIĆEVOG UČENjA O OBJEKTIVNOM PRAVU (str. 45-60)
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
4. Srđan Đorđević, OBESPRAVLjENOST ŽIVOTINjA NA PRIMERU „KRALJEVAČKOG SLUČAJA“ (str. 61-74)
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
5. Nina Planojević, AKT O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA ČLANOVA STAMBENE ZAJEDNICE U NOVIM SRPSKIM PROPISIMA (str. 75-90)
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
6. Jelena Kovačić Kostić, POREZI I CARINE U SREDNjOVEKOVNOJ SRBIJI U DOBA NEMANjIĆA (str. 91-109)
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 

STRUČNI RADOVI

1. Predrag Stojanović, Milivoje Lapčević, ZNAČAJ FENOMENA UČINAKA U JAVNOM SEKTORU (str. 113-123)
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
2. Dragan Bataveljić, FEDERALIZAM KAO OBLIK DRŽAVNE ORGANIZACIJE – DA ILI NE? (str. 125-141)
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)