GP IX br. 2, 2018

Godina IX, br. 2, 2018, str 3-172
(pdf ćirilica pun tekst)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)

SADRŽAJ

NAUČNI RADOVI

1. Slavko Đorđević, KOLIZIONOPRAVNO CEPANJE ZAOSTAVŠTINE USLED PRIMENE USTANOVE RENVOI I UKLANJANJE NASTALIH PROTIVREČNOSTI PRAVNIH NORMI
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt

2. Zoran Čvorović, BORBA PROTIV HAJDUČIJE U KNEŽEVINI SRBIJI: IZMEĐU ZAKONITOSTI I BEZBEDNOSTI (do 1861. godine)
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

3. Sonja Lučić, ZAŠTITA GEOGRAFSKIH OZNAKA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

4. Borko Mihajlović, PROMENE U PRAVNOM REGULISANJU DUŽNOSTI PRIJAVLJIVANJA POSLOVA I RADNJI U KOJIMA POSTOJI LIČNI INTERES
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

5. Veljko Vlašković, PRAVO DETETA NA SLOBODU VEROISPOVESTI U KONTEKSTU RODITELJSKOG PRAVA NA VASPITAVANJE I OBRAZOVANJE DETETA
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

STRUČNI RADOVI

1. Jovan Vujičić, HARDSHIP KLAUZULA
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

2. Emilija Stanković, PORODIČNI FIDEIKOMIS U RIMSKOM PRAVU I NEKIM EVROPSKIM KODIFIKACIJAMA
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

3. Vesna Pajević, HRANITELJSTVO KAO OBLIK PRIVREMENE PORODIČNOPRAVNE ZAŠTITE DETETA
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

4. Milica Sovrlić, AKTUELNOST EDIKTA NE QUIS IN SUGGRUNDA U SAVREMENOM SRPSKOM PRAVU
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

5. Ante Jelavić, IZMJENE UKRAJINSKOG USTAVA IZ 2014. GODINE
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

UPUTSTVO ZA AUTORE
    (pdf ćirilica pun tekst)

 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)