GP XI br.2, 2020

Godina XI, br. 2, 2020, str 3-139
(pdf ćirilica pun tekst)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)

SADRŽAJ

NAUČNI RADOVI

1. Aleksandra Pavićević, FIDUCIJARNI PRENOS SVOJINE KAO PRAVO REALNOG OBEZBEĐENJA POTRAŽIVANJA 
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

2. Sanda Ćorac, PRESUDA ZBOG IZOSTANKA - NEKI OD USLOVA ZA DONOŠENJE SA ASPEKTA SUDSKE PRAKSE
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

3. Jelena Čanović, INTERVENCIJSKO DEJSTVO PRAVNOSNAŽNE PRESUDE
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

4. Nikola Milosavljević, STICANJE KONTROLE NAD PREDUZEĆEM PROMENOM IMOVINSKOG REŽIMA NA AKCIJAMA I UDELIMA PUTEM BRAČNOG UGOVORA
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

5. Nikola Ivković, SISTEM ZAJEDNICE U SAVREMENOJ USTAVNOJ DRŽAVI
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

STRUČNI RADOVI

1. Borko Mihajlović, ODRŽIVO KORPORATIVNO UPRAVLJANJE KAO USLOV DUGOROČNOG RAZVOJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

2. Predrag Crnoglavac, VRŠNJAČKO NASILJE U OSNOVNOJ ŠKOLI 
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

STUDENTSKI RADOVI

1. Filip Novaković, PRAVNI POLOŽAJ HRVATSKE NAKON HRVATSKO-UGARSKE NAGODBE OD 1868. GODINE
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

UPUTSTVO ZA AUTORE
    (pdf ćirilica pun tekst)

 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)