GP I , br. 3, 2010.

Godina I , br. 3, 2010.
UDC 34 (05)              ISSN 1821-4630 (Online)

SADRŽAJ


ČLANCI  

1. Marko Verović - Dragan Zlatović, PROGLAŠAVANJE ZNAKOVA RAZLIKOVANJA NIŠTAVIM U SUVREMENOM PRAVU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA (str. 1-43)
    (pdf pun tekst)    (html latinica pun tekst)    (html apstrakt)
 
2. Nenad Đurđević, MEĐUNARODNO-PRAVNI ASPEKTI ODNOSA SPORTA I ZDRAVLJA (str. 44-80)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html apstrakt)
 
3. Vladimir Šebek, FENOMENOLOŠKA OBELEŽJA HOMICIDA I HOMICIDANATA (str. 81-111)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html apstrakt)
 
4. Mousa Ml. Elbasha, A LEGAL EXAMINATION OF KOSOVO'S INDEPENDENCE (str. 112-119)
    (pdf full text)    (html latinica pun tekst)    (html apstrakt)

5. Sveto Purić, POLjOPRIVREDA KAO BIZNIS I KAO NAČIN ŽIVOTA (str. 120-128)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html apstrakt)

6. Bojan Janković, PREVENCIJA NASILjA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA (str. 129-154)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html apstrakt)
 
7. Snežana Radojičić, ULOGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA U OTKRIVANjU ZLOUPOTREBA U PRIVREDI (str. 155-170)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)