GP III, br. 3, 2012.

Godina III , br. 3, 2012
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

SADRŽAJ


ČLANCI  

1. Milan Rapajić, O PRAVNOJ DRŽAVI I VLADAVINI PRAVA - NEKA RAZMATRANJA  
    (pdf пун текст)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
2. Jelena Janković, PRAVNA PRIRODA UGOVORA O RADU
    (pdf пун текст)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
3. Dragoslav Veljković, KO JE ODGOVORAN ZA ŠTETE USLED UDESA IZAZVANOG MOTORNIM VOZILOM I UTVRĐIVANJE NAKNADE ŠTETE U VEZI SAOBRAĆAJNOG UDESA
    (pdf пун текст)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

PRILOZI
 
1. Srđan Đorđević, SLOVO U SLAVU DIMITRIJA DAVIDOVIĆA
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)