GP IV br. 3, 2013.

Godina IV , br. 3, 2013.
UDC 34 (05)              ISSN 1821-4630 (Online)

SADRŽAJ

ČLANCI  
 
1. Zoran Čvorović, ZATVOR U MOSKOVSKOM CARSTVU ( XVI i XVII vek)
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
2. Marija Medić – Dragan Zlatović, LICENCIJA ŽIGA U NOVOM PRAVU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI
    (pdf pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
3. Veljko Turanjanin – Višnja Milekić, OSNOVNI OBLIK KRIVIČNOG DELA NASILNIČKOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA ILI JAVNOM SKUPU KROZ SUDSKU PRAKSU
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
4. Jelena Vučković, JAVNE AGENCIJE U NORDIJSKIM I BALTIČKIM DRŽAVAMA
    (html pun tekst)    (html apstrakt )
 
PRILOZI
 
5. Srđan Đorđević, O ustavu kroz priču
    (html pun tekst)
 

PRIKAZI KNJIGA

6. Milan Rapajić: Dragan Milkov, Upravno pravo III - kontrola uprave, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Centar za izdavačku delatnost, Novi Sad 2013.
    (html pun tekst)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)