Почетак arrow Извођачи
Листа извођача стручне обуке за вршење послова приватног обезбеђења

Листа извођача стручне обуке за вршење послова приватног обезбеђења: 

1. Проф. др Бранислав Симоновић - Директор Центра, Предавач/контролор

2. Душан Вучићевић, дипл.инж - Руководилац курса, Предавач/контролор

3. Проф. др Станко Бејатовић - Предавач/контролор

4. Проф. др Снежана Соковић - Предавач/контролор

5. Проф. др Ненад Ђурђевић - Предавач/контролор

6. Проф. др Бановић Божидар - Предавач/контролор

7. Др Дејан Лабовић - Предавач

8. Др Милојевић Љубиша - Предавач

9. Новица Ђоковић, проф. - Предавач

10. Зоран Плавшић, дипл.инж. - Предавач

11. Весна Пејковић,дипл.инж. - Предавач

12. Мр Радојевић Драган - Инструктор

13. Mр Жељко Рвовић - Предавач