Почетак arrow Информације arrow Обавештења arrow Јавна набавке мале вредности бр. 4/2015
Јавна набавке мале вредности бр. 4/2015
уторак, 20 октобар 2015

На основу чл. 39. и чл. 60. ст. 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("СГ РС", бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Правни факултет у Крагујевцу упућује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра - рачунарска опрема и материјал Редни број јавне набавке: 4/2015.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 2015/4:

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 2015/4:

Одлука о додели уговора ЈНМВ 4-2015:

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности добара ЈНМВ 4/2015:

 
< Претходно   Следеће >