Почетак arrow Информације arrow Обавештења arrow Јавна набавке мале вредности бр. 2/2016
Јавна набавке мале вредности бр. 2/2016
четвртак, 24 март 2016

На основу чл. 39. и чл. 60. ст. 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("СГ РС", бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Правни факултет у Крагујевцу упућује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Резервисана набавка - Добра - канцеларијски материјал Редни број јавне набавке: 2/2016

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 2/2016:

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 2/2016:

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 2/2016:

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности ЈНМВ 2/2016:

 
< Претходно   Следеће >