Почетак
Јавна набавке мале вредности бр. 1/2018
среда, 21 фебруар 2018

На основу чл. 39. и чл. 60. ст. 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("СГ РС", бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Правни факултет у Крагујевцу упућује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра - Набавка електричне енергије Редни број јавне набавке: 1/2018

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1/2018:

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1/2018:

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1/2018:

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности добара ЈНМВ 1/2018:

 
< Претходно   Следеће >