Почетак
Поновљена јавна набавке мале вредности бр. 1/2019
понедељак, 11 март 2019

На основу члана 39. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("СГ РС", бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Правни факултет у Крагујевцу упућује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра - Набавка електричне енергије Редни број јавне набавке: 1/2019

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1/2019:

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1/2019: 

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1/2019:

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности ЈНМВ 1/2019:

 
< Претходно   Следеће >