Почетак
Јавна набавка мале вредности бр. 1/2020
среда, 20 мај 2020

На основу члана 39. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("СГ РС", бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Правни факултет у Крагујевцу упућује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра - Набавка електричне енергије Редни број јавне набавке: 1/2020

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1/2020:

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1/2020: 

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1/2020:

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности добара ЈНМВ 1/2020:

 
< Претходно   Следеће >