Почетак
Јавна набавка мале вредности бр. 1/2021
петак, 02 април 2021

На основу чл. 52. Закона о јавним набавкама ("СГ РС", бр. 91/2019), Правни факултет у Крагујевцу упућује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра - Набавка електричне енергије Редни број јавне набавке: 1/2021

Сву потребну документацију можете преузети овде:

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/21588

 
Следеће >