Почетак
Испитни рок Јун 2017 - мастер студије

Испитни рок: ЈУН 2017 - мастер студије

Пријава испита: од 13. - 16. јуна 2017. године

Испитни рок: од 26. јуна до 10. јула 2017. године

 • Судска контрола управе - 27. јун 2017. у 18:00
 • Развитак модерног кривичног права - 03. јул 2017. у 10:00
 • Криминологија са правом извршења кривичних санкција - 28. јун 2017. у 12:00 Испит из предмета Криминологија са правом извршења кривичних санкција заказан за 28. јун у 12:00 часова, почеће у 13:30
 • Корупција и прање новца - 30. јун 2017. у 12:00
 • Менаџмент јавне управе - 04. јул 2017. у 10:00
 • Упоредно наследно право - 05. јул 2017. у 09:30
 • Уговори наследног права - 05.јул 2017. у 10:30
 • Правна етика - 05. јул 2017. у 17:00
 • Тумачење права - 05. јул 2017. у 17:00
 • Уставно судство - 03. јул 2017. у 12:00
 • Организовани криминалитет - правни оквир - 04. јул 2017. у 09:00
 • Финансијске истраге и одузимање имовине проистекле из кривичног дела - 04. јул 2017. у 09:00
 • Откривање и доказивање организованог криминала - 06. јул 2017. у 11:00
 • Правна етика - 29. јун 2017. у 15:30 и 05. јул 2017. у 17:00
 • Дипломатско конзуларно право - 27. јун 2017. у 13:00
 • Слобода уговарања и њена савремена ограничења - 03. јул 2017. у 17:00
 • Уговори у спорту - 26. јун 2017. у 17:00
 • Развитак модерног српског кривичног права - 29. јун 2017. у 09:30
 • Изборно право - 03. јул 2017. у 12:00
 • Право европске уније - 27. јун 2017. у 10:00
 • Писање и презентовање семинарских и мастер радова - 29. јун 2017. у 12:00
 • Заштита равноправности - 29. јун 2017. у 13:00
 • Међународна трговинска арбитража - 29. јун 2017. у 11:00
 • Алтернативни начини решавања уговорноправних спорова - 29. јун 2017. у 11:00
 • Међународно приватно право Европске уније - 04. јул 2017. у 11:00
 • Уговорно право са елементом иностраности у домаћем праву и праву ЕУ - 04. јул 2017. у 11:00
 • Уговорно породично право - 05.07.2017. у 16:30
 • Рецепција римског приватног права - 03.јул 2017. у 15:00
 
< Претходно   Следеће >