QR код
Испитни рок Јун 2019 - мастер студије

Испитни рок: ЈУН 2019 - мастер студије

Пријава испита: 24. и 25. јуна 2019. године

Испитни рок: од 01. до 12. јула 2019. године

 • Финансијске истраге и одузимање имовине проистекле из кривичног дела - 01. јул у 16:00 у 15:00
 • Откривање и доказивање организованог криминала - 01. јул у 16:00 у 15:00
 • Организовани криминалитет - правни оквир - 01. јул у 16:00 у 15:00
 • Развитак модерног права - 11. јул у 11:00 08. јула у 10:30
 • Упоредно породично право - 08. јул у 11:00
 • Рецепција римског приватног права - 04. јул у 12:00
 • Слобода уговарања и њена савремена ограничења - 05. јул у 18:00
 • Уговори у спорту - 05. јул у 17:00
 • Уговорно породично право - 11. јул у 11:00
 • Судска контрола управе - 06. јул у 12:00
 • Криминологија са правом извршења кривичних санкција - 08. јул у 9:00
 • Уставно судство - 04. јул у 12:00 - Проф. Батавељић
 • Изборно право - 11. јул у 14:00
 • Уговори наследног права - 10. јул у 14:00
 • Алтернативни начини решавања уговорноправних спорова 03. јул у 11:00
 • Међународно приватно право ЕУ - 02. јул у 10:00
 • Тумачење и примена страног грађанског права - 02. јул у 10:00
 • Менаџмент јавне управе - 10. јул у 11:00
 • Правна европеизација Србије - 09. јул у 12:00
 • Развитак српске уставности - 09. јул у 12:00
 • Стварна права обезбеђења потраживања у савременим правним системима - 02. јул у 10:00
 • Заштита равноправности - 29. јун у 11:00 и 04. јул у 11:00
 • Правна етика - 29. јун у 11:00 и 04. јул у 11:00
 • Номотехника - 29. јун у 11:00 и 04. јул у 11:00
 • Тумачење права - 29. јун у 11:00 и 04. јул у 11:00
 • Савремене политичке теорије - 29. јун у 11:00 и 04. јул у 11:00
 • Корупција и прање новца - 09. јул у 10:00
 • Уставно судство - 11. јул у 14:00 - Проф. Вучковић
 
< Претходно   Следеће >