Почетак
Конкурс за најбоље студентске семинарске радове за школску 2016/2017.
уторак, 18 април 2017

Декан Правног факултета у Крагујевцу, на основу Одлуке Наставно научног већа Факултета, Број: 594/2А, од 16.03.2015. године, дана 18.04.2017. године објављује

К О Н К У Р С
за најбоље студентске семинарске радове за школску 2016/2017.

Правни факултет у Крагујевцу ће за школску 2016/2017. годину доделити награде за најбоље студентске семинарске радове и то:

  • две награде за студенте основних академских студија (прва и друга)
  • једну награду за студенте мастер академских студија,
  • једну награду за студенте докторских академских студија.

Избор најбољих студнтских семинарских радова извршиће комисија коју ће именовати декан Факултета.

Награде се састоје од новчаног износа и књиге из области правних наука.

Новчани износ награда је:

  • прва награда - 12.000 динара,
  • друга награда - 8.000 динара.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања Конкурса на сајту и огласној табли Факултета.

Прилог:

 
< Претходно   Следеће >