Почетак
Конкурс за упис на мастер академске студије права у 2019/2020 - трећи уписни рок
четвртак, 12 децембар 2019

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 
О Б Ј А В Љ У Ј Е 
К О Н К У Р С 
ЗА УПИС НА 
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА
у школској 2019/2020.години
-трећи уписни рок-

Правни факултет у Крагујевцу расписује конкурс за упис 40 студената који плаћају школарину на мастер академске студије права, у школској 2019/2020. години за стицање академског назива - мастер правник, на следећим модулима:

На мастер академске студије права може се уписати:

 1. Лице које је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу завршило основне академске студије права и остварило 240 ЕСП бодова;
 2. Лице које је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу завршило основне четворогодишње студије права по наставном плану и програму који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању;
 3. Лице које је завршило основне академске студије права и остварило 240 ЕСП бодова, односно лице које је завршило основне четворогодишње студије права по законима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању на правном факултету чији је оснивач Република Србија;
 4. Лице које је завршило основне академске студије и остварило 240 ЕСП бодова на неком другом правном факултету, чији оснивач није Република Србија, или основне академске студије на другом сродном факултету друштвено-хуманистичких наука, под условом да се студијски програми и уџбеничка литература подударају са наставним планом и програмом Факултета;
 5. Лице које је завршило основне академске студије наведене у тачки 4. а наведени планови, програми и уџбеничка литература се не подударају, може се уписати на Mастер академске студије уколико претходно положи одговарајуће допунске испите са Oсновних академских студија права Правног факултета Универзитета у Крагујевцу које одреди Комисије за упис.
  Допунски испити могу се полагати после уписа, али пре полагања испита са Мастер академских студија.
 6. Лице које је било уписано на последипломске магистарске студије права, али их није завршило;
 7. Лице које је завршило правни факултет акредитован у другој држави, уз претходну нострификацију дипломе.

Рангирање кандидата за упис врши се на основу просечне оцене постигнуте на основним студијама и дужине студирања.

Школарина: 85.000 динара.Накнада за спровођење конкурсног поступка - 5.000 д.

Пријављивање на конкурс - од 12. - 18.12.2019. године.

Потребна документа:

 • Пријава на конкурс,
 • Фотокопија дипломе претходних студија (оригинал на увид),
 • Извод из МКР,
 • Уверење о држављанству.

ПРИЛОЗИ:

 
< Претходно   Следеће >