QR код
Почетак arrow Информације arrow Обавештења arrow Конкурс за упис на мастер академске студије права у 2020/2021. други уписни рок
Конкурс за упис на мастер академске студије права у 2020/2021. други уписни рок

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 
О Б Ј А В Љ У Ј Е 
К О Н К У Р С 
ЗА УПИС НА 
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА - ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК
у школској 2020/2021.години

Правни факултет у Крагујевцу расписује конкурс за упис 122 студената који плаћају школарину на мастер академске студије права, у школској 2020/2021. години за стицање академског назива - мастер правник, на следећим модулима:

 • ЕВОЛУЦИЈА МОДЕРНОГ ПРАВА
 • ТЕОРИЈСКОПРАВНИ
 • ГРАЂАНСКОПРАВО 1 (УГОВОРНО ПРАВО)
 • ГРАЂАНСКО ПРАВО 2 (ДОМАЋЕ И УПОРЕДНО ПРАВО)
 • КРИВИЧНО ПРАВО
 • ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ
 • ПРИМЕЊЕНА РЕТОРИКА - ЈАВНИ НАСТУПИ
 • РАДНО ПРАВО
 • УСТАВНО-ПРАВНИ
 • ПОСЛОВНО-ПРИВРЕДНИ
 • МОДУЛ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И МЕДИЈЕ

На мастер академске студије права може се уписати:

 1. Лице које је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу завршило основне академске студије права и остварило 240 ЕСП бодова.
 2. Лице које је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу завршило основне четворогодишње студије права по наставном плану и програму који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.
 3. Лице које је завршило основне академске студије права и остварило 240 ЕСП бодова, односно лице које је завршило основне четворогодишње студије права по законима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању на правном факултету чији је оснивач Република Србија.
 4. Лице које је завршило основне академске студије и остварило 240 ЕСП бодова на неком другом правном факултету, чији оснивач није Република Србија, или основне академске студије на другом сродном факултету друштвено-хуманистичких наука, под условом да се студијски програми и уџбеничка литература подударају са наставним планом и програмом Факултета.
 5. Лице које је завршило основне академске студије наведене у тачки 4. а наведени планови, програми и уџбеничка литература се не подударају, може се уписати на Mастер академске студије уколико претходно положи одговарајуће допунске испите са Oсновних академских студија права Правног факултета Универзитета у Крагујевцу које одреди Комисија за упис. Допунски испити могу се полагати после уписа, али пре полагања испита са Мастер академских студија.
 6. Лице које је било уписано на последипломске магистарске студије права, али их није завршило.
 7. Лице које је завршило правни факултет акредитован у другој држави, уз претходну нострификацију дипломе.

Рангирање кандидата за упис врши се на основу просечне оцене постигнуте на основним студијама и дужине студирања.

Школарина: 85.000 динара. Накнада за спровођење конкурсног поступка - 8.000 динара

Пријављивање на конкурс - од 05.10 - 23.10.2020. године.

Пријаве се могу подносити лично Студентској служби од 09,00-15 часова сваког радног дана или електронски на  мејл  Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

Потребна документа:

 • Пријава на конкурс
 • Фотокопија дипломе претходних студија (оригинал на увид)
 • Извод из МКР
 • Уверење о држављанству
 • Кандидати који су завршили други сродан факултет поред наведеног подносе уверење о положеним испитима, сертификат о познавању страног језика (уколико нису полагали страни језик на факултету) и план и програм факултета који су завршили.

Додатне информације: 062-354-679.

 
< Претходно   Следеће >