QR код
Почетак arrow Научни рад
Наслови

Наслови:

Кликом на линк са десне стране можете преузети део текста или, где је на располагању, комплетну књигу у .pdf формату. 

 124naslov.jpg

  125 Зборник ДРЖАВНО-ЦРКВЕНО ПРАВО - пун текст
  Зборник реферата са Међународног научног скупа

 124naslov.jpg

 124 РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ОМБУДСМАНА У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА - пун текст

 123naslov.jpg

 123 Зборник 100 година од Видовданског устава - пун текст

 122naslov.jpg

 122 LAW IN THE PROCESS OF GLOBALISATION - full text
 Collection of papers contributed on the occasion of 40th anniversary of the Faculty of Law of the University of Kragujevac

 121naslov.jpg  121 Зборник Полиција и правосудни органи као гаранти слободе и безбедности у правној држави
 120naslov.jpg  
120 Зборник Правна сигурност као поспешујући фактор за директне стране инвестиције (2017) - пун текст
 119naslov.jpg  119 Зборник Правна држава и стручност процесних субјеката као инструмент супротстављања криминалитету, (2015) -пун текст
 118naslov.jpg  118 Др Срђан Ђорђевић, др Јуриј Топлак - Догматске глосе о косовском уставу
 117naslov.jpg  117 Зборник Правни систем Србије и стандарди Европске уније и Савета Европе, књига V (2010) - пун текст
 116naslov.jpg   116 dr Srđan Đorđević, dr Milan Palević - Zakon o zabrani diskriminacije (pravna analiza) - пун текст
 00-naslov.jpg

  115 Срђан Ђорђевић - О митровданском уставу II измењено и допуњено издање (2010) - пун текст

 114naslov.jpg

 114 Зборник Правни систем Србије и стандарди Европске уније и Савета Европе, књига IV (2009)

 Зборник Правни систем Србије и стандарди Европске уније и Савета Европе, књига IV - пун текст

 113naslov.jpg  113 Др Снежана Р. Стојановић - Неправична пореска конкуренција у Европској унији
 112naslov.jpg  112 Зборник VI мајско саветовање Либерализам и заштита конкуренције
 111naslov.jpg  111 Миодраг Мићовић - Привредно право
 110naslov.jpg  110 Проф. др Снежана Соковић, проф. др Станко Бејатовић - Малолетничко кривично право
 109naslov.jpg  109 Prof. dr Dragan Bataveljić - Europäischer Föderalismus am Beginn des 21. Jahrhunderts
 108naslov.jpg  108 Зборник Thirty Years of the Law on Obligations / de lege lata i de lege ferenda
 107naslov.jpg  107 Зборник Тридесет година Закона о облигационим односима / de lege lata i de lege ferenda
 106naslov.jpg  106 Зоран Миладиновић - Право интелектуалне својине
 105naslov.jpg

 105 Проф. др Слободан Н. Сворцан - Коментар Закона о основама својинско правних односа

Коментар Закона о основама својинско правних односа - извод из текста

 104naslov.jpg  104 Проф. др Слободан Н. Сворцан - Наследно право
 103naslov.jpg

 103 Др Мирољуб Симић, др Срђан Ђорђевић, мр Дејан Матић - Увод у право

 Др Мирољуб Симић, др Срђан Ђорђевић, мр Дејан Матић - Увод у право - пун текст

 102naslov.jpg  102 Др Милена Петровић - Ограничење међународне судске надлежности - одабрана питања
 101naslov.jpg  101 Емилија Станковић - О српском грађанском законику
 100naslov.jpg  100 Радоје Р. Брковић - Радни односи, књига I
 099naslov.jpg

 099 Др Ненад Ђурђевић - Коментар о Закона спречавању допинга у спорту

 Др Ненад Ђурђевић - Коментар о Закона спречавању допинга у спорту - пун текст

 098naslov.jpg

 098 Зборник Правни систем Србије и стандарди Европске уније и Савета Европе, књига III (2008)

 Зборник Правни систем Србије и стандарди Европске уније и Савета Европе, књига III - пун текст

 097naslov.jpg  097 Слободан М. Марковић, Зоран Миладиновић - Ауторско право и сродна права
 096naslov.jpg  096 Проф. др Драган Батавељић - Уставно право Републике Србије, том I
 095naslov.jpg  095 Проф. др Драган Батавељић - Уставно право Републике Србије, том II
 094naslov.jpg  094 Др Марко Павловић - Правна европеизација Србије 1804-1914
 093naslov.jpg  093 Радован Д. Вукадиновић - Увод у институције и право Европске уније
 092naslov.jpg  092 Др Нина Планојевић - Стицање својине од невласника
 091naslov.jpg  091 Зборник Thirty years of the Law on Obligations
 090naslov.jpg  090 Зборник Тридесет година Закона о облигационим односима
 089naslov.jpg  089 Миодраг Мићовић - Заштита права потрошача
 088naslov.jpg  088 Драгица Живојиновић - Правни положај нерођеног детета
 087naslov.jpg

 087 Срђан Ђорђевић - О митровданском уставу

 Срђан Ђорђевић - О митровданском уставу - пун текст

 086naslov.jpg  086 Зборник Од caveat emptor до caveat venditor
 085naslov.jpg  085 Срђан Владетић - Usureceptio fiduciae
 084naslov.jpg  084 Обрад Станојевић, Емилија Стојковић - Основни правни институти
 083naslov.jpg  083 Зоран Поњавић - Породично право
 082naslov.jpg

 082 Зборник Правни систем Србије и стандарди Европске уније и Савета Европе, књига II (2007)

 Зборник Правни систем Србије и стандарди Европске уније и Савета Европе, књига II - пун текст

 081naslov.jpg  081 Зборник Српско право - некад и сад
 080naslov.jpg  080 Проф. др Давид Ђ. Дашић, проф. др Свето Пурић, доц, др Нада В. Тодоровић - Основи економије
 079naslov.jpg  079 Драгана Петровић - Модерни концепт тероризма / кривчноправни аспект
 078naslov.jpg

 078 Др Ненад Ђурђевић - Јавне власти и спорт

 Др Ненад Ђурђевић - Јавне власти и спорт - пун текст

 077naslov.jpg  077 Др Андреја Савић - Обавештајне службе и национална безбедност
 076naslov.jpg  076 Проф. др Слободан Н. Сворцан - Предмет уговора
 075naslov.jpg  075 Зборник Ново породично законодавство
 074naslov.jpg

 074 Зборник Правни систем Србије и стандарди Европске уније и Савета Европе, књига I (2006)

 Зборник Правни систем Србије и стандарди Европске уније и Савета Европе, књига I - пун текст

 073naslov.jpg  073 Др. Момчило Димитријевић, др Мирољуб Симић, др Срђан Ђорђевић - Увод у право
 072naslov.jpg  072 Ивица Јанковец, Миодраг Мићовић - Привредно право
 071naslov.jpg

 071 Зборник Слободе и права човека и граћанина у концепту новог законодавста Републике Србије, књига IV (2005)

 Зборник Слободе и права човека и граћанина у концепту новог законодавста Републике Србије, књига IV (2005) - пун текст

 070naslov.jpg  070 Тодор И. Подгорац - Потреба критичког промишљања у општој науци о праву
 069naslov.jpg  069 Зборник Право и језик
 068naslov.jpg  068 Зборник Радни однос државних службеника
 067naslov.jpg  067 Нада В. Тодоровић - Хипотекарно тржиште и склоност ка рефинансирању
 066naslov.jpg  066 Проф. др Слободан Н. Сворцан - Наследно право
 065naslov.jpg  065 Зборник У сусрет новим правним решењима
 064naslov.jpg  064 Зборник Ново привредно законодавство
 063naslov.jpg  063 Радован Д. Вукадиновић - Међународно пословно право / општи део
 062naslov.jpg

 062 Зборник Слободе и права човека и граћанина у концепту новог законодавста Републике Србије, књига. III (2004)

 Зборник Слободе и права човека и граћанина у концепту новог законодавста Републике Србије, књига. III (2004) - пун текст

 061naslov.jpg  061 Зоран Поњавић - Породично право
 060naslov.jpg  060 Др Душица Палачковић - Парнично процесно право
 059naslov.jpg  059 Проф. др Слободан Н. Сворцан - Коменат Закона о наслеђивању Србије / са судском праксом
 058naslov.jpg  058 Зборник Сузбијање криминалитета / деценија после смрти професора Водинелића
 057naslov.jpg  057 Проф. др Слободан Н. Сворцан - Наследно право
 056naslov.jpg  056 Академик Александар Фира, проф. др Драган Батавељић - Уставно право државне заједнице Србија и Црна Гора
 055naslov.jpg  055 Радован Д. Вукадиновић - Како усклађивати домаће пропис са правом Европске уније
 054naslov.jpg  054 Радован Д. Вукадиновић - Право Европске уније
 053naslov.jpg

 053 Зборник Слободе и права човека и граћанина у концепту новог законодавста Републике Србије, књига II (2003)

 Зборник Слободе и права човека и граћанина у концепту новог законодавста Републике Србије, књига II (2003) - пун текст

 052naslov.jpg  052 Проф. др Снежана Соковић - Извршење кривичних санкција
 051naslov.jpg  051 Проф. др Миодраг Мићовић - Берзански послови и хартије од вредности
 050naslov.jpg  050 Радоје Р. Брковић - Радни суд
 049naslov.jpg  049 Др Марко Павловић - Правна историја света
 048naslov.jpg  048 Проф. др Иван Чукаловић - Међународни суд правде
 047naslov.jpg  047 Ненад Ђурђевић - Улога локалних заједница у области спорта
 046naslov.jpg  046 Правна клиника - Практично образовање студената на правним клиникама
 045naslov.jpg  045 Зборник Радно право у условима транзиције
 044naslov.jpg  044 Доц. др Драган Батавељић - Упоредна анализа законодавне власти бивших југословенских земаља
 043naslov.jpg  043 Проф. др Бранислав Марковић - Наука о управљању
 042naslov.jpg  042 Радоје Брковић, Бојан Урдаревић - Практикум за радно право
 041naslov.jpg  041 Проф. др Бранислав Марковић - Есеји о управи
 040naslov.jpg  040 Зборник Слободе и права човека и граћанина у концепту новог законодавста Републике Србије, књига I (2002)
 039naslov.jpg

 039 Др Ненад Ђурђевић - Практикум за облигационо право

 Др Ненад Ђурђевић - Практикум за облигационо право - пун текст

 038naslov.jpg  038 Зборник Остваривање и заштита права на законско издржавање
 037naslov.jpg  037 Зборник Србија и европско право, књига V (2002)
 036naslov.jpg  036 Проф. Слободан Н. Сворцан - Наследно право
 035naslov.jpg  035 Тодор И. Подгорац - Огледи о уставном праву
 034naslov.jpg  034 Зборник Начела европског уговорног права и југословенско право
 033naslov.jpg  033 Зборник Србија и Европско право, књига IV (1999-2000)
 032naslov.jpg  032 Миодраг Мићовић - Берзански послови и хартије од вредности
 031naslov.jpg  031 Војин Радомировић, Тодор И. Подгорац, Ева Максимовић - Социологија са социологијом права
 030naslov.jpg  030 Проф др. Славољуб Поповић, проф. др. Бранислав Марковић, проф. др. Рајко Кузмановић - Основи науке о управљању
 029naslov.jpg  029 Проф. др Слободан Н. Сворцан - Наследно право
 028naslov.jpg  028 Миодраг Мићовић - Трговачки обичаји
 027naslov.jpg  027 Зборник Србија и европско право, књига III (1998)
 026naslov.jpg  026 Тодор И. Подгорац - Петражицијана, право и политика права
 025naslov.jpg  025 Проф. др Слободан Н. Сворцан - Наследна права брачног и ванбрачног партнера
 024naslov.jpg  024 Проф. др Божин Влашковић - Садржина и повреда патента
 023naslov.jpg  023 Тодор И. Подгорац - Огледи о праву
 022naslov.jpg  022 Зоран Поњавић - Прекид трудноће / правни аспекти
 021naslov.jpg  021 Проф. др Слободан Н. Сворцан - Наследно право
 020naslov.jpg  020 Проф. др Владислав Ђ. Ђорћевић, Проф. др Слободан Н. Сворцан - Наследно право
 019naslov.jpg  019 др Радоје Р. Брковић, Незаконит радни однос
 018naslov.jpg  018 Проф. др Драгољуб Д. Стојановић, Увод у велике правне системе данашњице
 017naslov.jpg  017 Др Драгољуб Д. Стојановић, Стварно право
 016naslov.jpg  016 Др Драгољуб Д. Стојановић - Увод у грађанско право
 015naslov.jpg  015 Зборник Новине у Закону о наслеђивању Србије из 1995. године
 014naslov.jpg  014 Емилија Карајовић - Извори римског права, практикум за вежбе
 013naslov.jpg  013 Зборник Србија и европско право, књига II (1998)
 012naslov.jpg  012 Миодраг Мићовић - Берзански послови и хартије од вредности
 011naslov.jpg

 011 Ненад Ђурђевић - Пристанак пацијента на лечење

 Ненад Ђурђевић - Пристанак пацијента на лечење - пун текст

 010naslov.jpg  010 Др Бранислав Симоновић - Прибављање и оцена исказа пред полицијом и на суду
 009naslov.jpg

 009 Др Ненад Р. Ђурђевић - Коментар закона о спорту

 Др Ненад Р. Ђурђевић - Коментар закона о спорту - пун текст

 008naslov.jpg  008 Др Снежана Соковић - Вештачење као доказ у кривичном поступку
 007naslov.jpg  007 Мр Нина Планојевић - Етажна својина
 006naslov.jpg  006 Зборник Србија и европско право, књига I (1996)
 005naslov.jpg  005 Емилија Карајовић - Диоклецијанов едикт о ценама
 004naslov.jpg  004 Др Милена Петровић - Решавање спора пред међународном трговачком арбитражом
 003naslov.jpg  003 Др Душица Палачковић - Субјекти ванпарничног поступка у нашем правном систему
 002naslov.jpg

 002 Др Ненад Ђурђевић - Спортске приредбе

 Др Ненад Ђурђевић - Спортске приредбе - пун текст

001naslov.jpg
001 Др Зоран Поњавић - Брак и развод
   

 

---