Почетак
Пословник о раду Научно-наставног већа донет 23.09.2019.
уторак, 24 септембар 2019

Наставно научно веће Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 86. став 1. тачка 14. Статута факултета, на седници одржаној 23.09.2019. године донело је

 
< Претходно