Почетак
Штампај

Распоред вежби у школској 2014/2015. години

ВЕЖБЕ ИЗ ПОРОДИЧНОГ ПРАВА ЗА ШКОЛСКУ 2014/15 ГОДИНУ (РАСПОРЕД СТУДЕНАТА ПО ГРУПАМА)

Прва и друга група похађају вежбе четвртком.
Трећа, четврта, пета и шеста група
похађају вежбе петком.

Група

Сала

Време

Бр. индекса

Прва

Б-117

08:30 - 09:50

1/2013 - 69/2013

Друга

Б-117

10:00 - 11:20

70/2013 -144/2013

Трећа

Б-117

08:30 - 09:50

145/2013 - 212/2013

Четврта

Б-117

10:00 - 11:20

старије генерације

Пета

Б-117

11:30 - 12:50

213/2013 -308/2013

Шеста

Б-117

13:00 - 14:20

309/2013 -451/2014

--

Распоред по групама за вежбе из Наследног права:

 • I група: Студенти са бројем индекса 1/2013- 67/2013
 • II група: Студенти са бројем индекса 68/2013- 140/2013
 • III група: Студенти са бројем индекса 141/2013- 211/2013
 • IV група: Студенти са бројем индекса 212/2013- 302/2013
 • V група: Студенти са бројем индекса 303/2013- 447/2013
 • VI група: Старије генерације. 

Распоред студената по групама за вежбе из Великих правних система:

 • I група: од 15:45 до 17:15, понедељак студенти са бројем индекса 75/ 2014 - 164/2014
 • II група: од 17:15 до 18:45, понедељак, студенти са бројем индекса 2/2014 - 74/2014 и следећи студенти 368/2007 139/2013 193/2013
 • III група: од 18:45 до 20:15, понедељак, студенти са бројем индекса 165/2014 - 249/2014
 • IV група: од 15.45 до 17.15, уторак (амфитеатар), студенти са бројем индекса 250/2014 - 328/2014
 • V група: оод 17.15 до 18.45, уторак, студенти са бројем индекса 329/2014 - 408/2014
 • VI група: од 18.45 до 20.15, уторак, студенти са бројем индекса од 411/2014 и старије генерације

Распоред по групама за вежбе из предмета Међународно приватно право:

 • I група, од 13:55h - 14:40h, студенти са бројевима индекса од 1/2011 до 92/2011,
 • II група, од 14:50h - 15:35h, студенти са бројевима индекса од 95/2011 до 211/2011,
 • III група, од 15:45h - 16:30h, студенти са бројевима индекса од 214/2011 до 474/2011, 4/2009 - 99/2010,
 • IV група, од 16:40h - 17:25h, студенти са бројевима индекса од 100/2010 до 438/2010 и старије генерације.

Вежбе се одржавају уторком, у сали А 101

Распоред по групама за вежбе из изборног предмета Службеничко право:

 • I - група студенти са бројем индекса од 1/2012 до 81/2012
 • II- група студенти са бројем индекса од 82/2012 до 187/2012
 • III- група студенти са бројем индекса од 189/2012 до 455/2012
 • IV - група студенти са осталим бројевима индекса

Распоред по групама за вежбе из наставног предмета Радно право и право социјалног осигурања: 

 • I - група студенти са бројем индекса од 1/2011 до 78/2011
 • II- група студенти са бројем индекса од 80/2011 до 181/2011
 • III- група студенти са бројем индекса од 183/2011 до 474/2011
 • IV - група студенти са осталим бројевима индекса

Вежбе из Медицинског права за школску 2014/15 годину (распоред студената по групама)

Студенти ће имати вежбе према наведеном распореду од четвртка 05. марта 2015. године, с тим што ће се надаље вежбе одржавати сваког другог четвртка у месецу (на пример, после 05. марта наредне вежбе одржаће се 19. марта). 

 • Прва  група у Б-115 од 13:00 - 14:20 бројеви индекса 4/2009 - 55/2011
 • Друга група у Б -115 од 14:30 - 15:50 бројеви индекса 58/2011 - 460 /2011

--