Основни подаци о Правном факултету
E-IndeksE-Indeks
QR код
Почетак
Симулација главног претреса
У понедељак 28. децембра 2009. године у 11.00h, студенти треће године Правног факултета у Крагујевцу одржали су симулацију главног претреса пред Окружним судом у Крагујевцу (Велика судницa).

Симулација главног претреса је организована у оквиру реализације практичне наставе из предмета Кривично процесно право и представља један од елемената дугогодишње сарадње која постоји између Правног факултета у Крагујевцу и Окружног суда у циљу практичног оспособљавања студената Правног факултета за обављање свог будућег позива.

Поред студената и професора Правног факултета, симулацији главног претреса су присуствовали и представници Окружног суда, као и остали заинтересовани.

Контакт особа: Марија Јовановић
Телефон: 034/306-527;
Мобтел: 063/8250 959

Фотографије сумулације главног претреса:

 
< Претходно   Следеће >