Конкурс за упис на мастер академске студије права у 2019/2020
Упис - мастер

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
О Б Ј А В Љ У Ј Е
К О Н К У Р С
ЗА УПИС НА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА
у школској 2019/2020.години

Правни факултет у Крагујевцу расписује конкурс за упис 160 студената (10 буџетских и 150 студената који плаћају школарину) на мастер академске студије права, у школској 2019/2020. години за стицање академског назива - мастер правних наука, на следећим модулима:

Детаљније...