Почетак
Конкурс за упис на мастер академске студије права у 2020/2021. трећи уписни рок
Упис - мастер

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 
О Б Ј А В Љ У Ј Е 
К О Н К У Р С 
ЗА УПИС НА 
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА - ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК
у школској 2020/2021.години

Правни факултет у Крагујевцу расписује конкурс за упис 97 студената који плаћају школарину на мастер академске студије права, у школској 2020/2021. години за стицање академског назива - мастер правник, на следећим модулима:

Детаљније...
 
Конкурс за упис на мастер академске студије права у 2020/2021. други уписни рок
Упис - мастер

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 
О Б Ј А В Љ У Ј Е 
К О Н К У Р С 
ЗА УПИС НА 
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА - ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК
у школској 2020/2021.години

Правни факултет у Крагујевцу расписује конкурс за упис 122 студената који плаћају школарину на мастер академске студије права, у школској 2020/2021. години за стицање академског назива - мастер правник, на следећим модулима:

Детаљније...
 
Конкурс за упис на мастер академске студије права у 2020/2021.
Упис - мастер

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
О Б Ј А В Љ У Ј Е
К О Н К У Р С
ЗА УПИС НА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА
у школској 2020/2021.години

Правни факултет у Крагујевцу расписује конкурс за упис 220 студената (10 буџетских и 210 студената који плаћају школарину) на мастер академске студије права, у школској 2020/2021. години за стицање академског назива - мастер правник, на следећим модулима:

Детаљније...