Одбрана СИР - а припрема и израда пројекта мастер рада
Обавештења за студенте мастер студија

Марјан Станковић, студент мастер студија на модулу - Јавноправном, браниће СИР - припрема и израда пројекта мастер рада под насловом "Мотивација запослених и напредовање у јавној управи" дана 12.07.2019. године у 12:00 часова.

 
Одбране мастер радова
Обавештења за студенте мастер студија

Тадијана Илић, студент мастер академских студија на модулу - Теоријскоправном, браниће мастер рад под називом "Принцип једнакости и његов значај у правном поретку" дана 10.07.2019. године у 12:00 часова.

Мoмо Зоговић, студент мастер академских студија на модулу - Јавноправном, браниће мастер рад под насловом "Информационо друштво и јавна управа" дана 10.07.2019. године у 16:00 часова.

 
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ ОРГАНИЗУЈЕ НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Општа обавештења

Национална академија за јавну управу

10. - 12. јул 2019. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Детаљније...
 
Одбране мастер радова
Обавештења за студенте мастер студија

Марија Љубисављевић, студент мастер академских студија на модулу - Кривичноправном, браниће мастер рад под називом "Мере безбедности медицинског карактера (кривичноправна регулатива и извршење)" дана 08.07.2019. године у 10:00 часова.

Милош Мишковић, студент мастер академских студија на модулу - Кривичноправном, браниће мастер рад под насловом "Условна осуда са заштитним надзором" дана 08.07.2019. године у 11:00 часова.

Никола Цанић, студент мастер академских студија на модулу - Кривичноправном, браниће мастер рад под насловом "Проституција као облик организованог криминалитета" дана 08.07.2019. године у 12:00.