Обавештење
Обавештења за студенте

Одлаже се настава из предмета Међународно јавно право, заказана за 07. и 08. новембар 2019. године. О термину надокнаде студенти ће бити благовремено обавештени.

 
Одбрана мастер рада
Обавештења за студенте мастер студија

Бојан Милојевић, студент мастер академских студија на модулу - Грађанско право 1, браниће мастер рад под називом "Уговор о наслеђивању: Оправданост његовог увођења у српско право" дана 12.11.2019. године у 11:00 часова.

 
Одбране мастер радова
Обавештења за студенте мастер студија

Милош Пећић, студент мастер академских студија на модулу - Кривичноправном, браниће мастер рад под називом "Споразуми о сведочењу између јавног тужиоца и окривљеног" дана 12.11.2019. године у 14:45 часова.

Данијела Вељовић, студент мастер академских студија на модулу - Кривичноправном, браниће мастер рад под називом "Савремени облици мафије" дана 12.11.2019. године у 15:30 часова.

Наташа Цветановић, студент мастер академских студија на модулу - Кривичноправном, браниће мастер рад под називом "Трговина људима, ћелијама и ткивима као облик организованог криминалитета" дана 12.11.2019. године у 16:15 часова.

 
Одбрана СИР-а припрема и израда пројекта мастер рада
Обавештења за студенте мастер студија

Миљана Милошевић, студент мастер академских студија на модулу - Грађанско право1, браниће СИР - припрема и израда пројекта мастер рада под називом "Обавезе и одговорности организатора туристичког путовања" дана 12.11.2019. године у 18:30 часова.

 
Одбране СИР-а припрема и израда пројекта мастер рада
Обавештења за студенте мастер студија

Владимир Ердоглија, студент мастер академских студија на модулу - Грађанско право 1, браниће СИР - припрема и израда пројекта мастер рада под насловом "Давалац издржавања код уговора о доживотном издржавању" дана 12.11.2019. године у 13:30 часова.

Ана Миловановић, студент мастер академских студија на модулу - Грађанско право 1, браниће СИР - припрема и израда пројекта мастер рада под насловом "Дејство уговора о ступању и расподели имовине за живота" дана 12.11.2019. године у 14:00 часова.

 
Одбрана СИР-а припрема и израда пројекта мастер рада
Обавештења за студенте мастер студија

Тијана Гашић, студент мастер академских студија на модулу - Теоријскоправном, браниће СИР - припрема и израда пројекта мастер рада под насловом "Дискриминација жена у Србији" дана 08.11.2019. године у 12:00 часова.

 
ПРВИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ КРИВИЧНОГ ПРАВА
Обавештења за студенте

Први колоквијум из Кривичног права ће бити одржан у среду, 06.11.2019. године, у амфитеатру, према следећем распореду:

  • 1. и 4. група са вежби у 15 часова;
  • 2. и 3. група са вежби у 16 часова.