Одлука о изменама и допунама Статута Правног факултета у Крагујевцу
петак, 31 март 2017

Одлука о изменама и допунама Статута Правног факултета у Крагујевцу бр. 652/2 од 31.03.2017. године: