Рок за плаћање доспелих обавеза

Обавештавају се студенти Правног факултета у Крагујевцу да је крајњи рок за плаћање доспелих обавеза, по основу дуговања за школарину, 19. мај 2017. године.

Студенти први пут уписани у прву годину основних студија дужни су да, до овог датума, плате пету рату школарине, а студенти виших година четврту рату школарине.

Студенти који су у статусу апсолвента у обавези су да регулишу свој статус и плате накнаду за обнову апсолвентског стажа.

Они који школарину плаћају по динамици утврђеној посебним решењима донетим по појединачним молбама, дужни су да се придржавају дефинисане динамике плаћања.

У случају да студенти не измире благовремено своје обавезе биће им онемогућен излазак на испите у наредним роковима.